מסלול פא"ר (פסיכולוגיה ארגונית)

למידה בנתיב ישיר לתואר שני:
א. לימודי פסיכולוגיה ארגונית-תעסוקתית באוניברסיטת אריאל.
ב. לימודי סוציולוגיה ופיתוח חדשנות באוניברסיטת חיפה.

Scroll to Top