טכנולוגיות דיגיטליות ברפואה

תהליכי פיתוח והערכה של טכנולוגיות רפואיות, הנדסת אנוש, אבטחת מידע, הנגשת מידע, עדכון וייעול מודלים שונים של טיפול וייעול מערכות בריאות.

איפה לומדים:

HIT.

Scroll to Top