הנדסת מיפוי וגיאו- אינפורמציה

מה לומדים?

הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה הינה תואר טכנולוגי העוסק במידול ותיאור רב-ממדי של כדור הארץ והפרטים שעל פניו. במסגרת הלימודים, הסטודנטים זוכים להכיר מקרוב את עולם הלווייניות והלייזר, מערכות הניווט, עיבוד תמונה, חישה-מרחוק ואלגוריתמיקה יישומית מתקדמת לתיאור ספרתי מדויק ומפורט של העולם.

איפה לומדים?

הטכניון בחיפה / אוניברסיטת אריאל בשומרון

Scroll to Top