דאטה סאיינס

תוכנית המכשירה מהנדסים למיצוי ידע מנתונים תוך שימוש בשיטות ממוחשבות. תהליך מיצוי הידע מתחיל באיסוף נתונים, ממשיך בניהולם ובניתוחם ומסתיים בהצגת ידע במגוון יישומים.

איפה לומדים:

הטכניון, אוניברסיטת אריאל, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בן גוריון, האוניברסיטה העברית.

Scroll to Top