אדריכלות

מה לומדים?

מטרת הלימודים היא הקניית ידע בתכנון ובעיצוב של הסביבה. המקצועות הנלמדים הם: תכנון מבנים, חומרים, נוף, עיצוב ועוד. אדריכל משלב בעבודתו את ההישגים הטכנולוגיים והמדעיים של תקופתו יחד עם ניסיון מקצועי שהצטבר מתקופות קודמות. עבודתו של אדריכל כוללנית ומקיפה ונועדה ליצור תנאי סביבה מתאימים לצרכיו של האדם.

איפה לומדים?

אוניברסיטת תל אביב / המרכז האקדמי ויצו חיפה / אוניברסיטת אריאל

Scroll to Top